Priser og gebyrer

Vi har en enkel prisliste uten skjulte gebyrer

Transparens, åpenhet og etterrettelighet er viktig for oss. Folkeinvest Formidling AS har derfor en enkel prismodell, uten skjulte gebyrer eller avgifter. Vi formidler lån og betalinger mellom investorer og bedrifter som har behov for finansiering for vekst og utvikling. Som låneformidler er vi opptatt av å lykkes sammen med bedriftene og deres investorer.

Vår prisoversikt for deg som skal låne ute penger

Investere i et lån Priser
Kundeetablering NOK 0,-
Netto rente fra 4,00 % til 15,00 % p.a.
Transaksjonsgebyr 1,00% p.a. av utestående beløp

Når bedriften betaler tilbake et terminbeløp, vil Folkeinvest Formidling AS trekke et transaksjonsgebyr fra det utestående beløpet. Netto rente er den renten du som långiver får utbetalt på utestående investert beløp, etter at transaksjonsgebyret er trukket fra bedriftens rente.


Vår prisoversikt for deg som har behov for finansiering

Finansiere et prosjekt

Kategori Priser
Kundeetablering NOK 0,-
Avtaleinngåelse om formidling av lån* Inntil NOK 35 000
Etableringsgebyr ved formidlet lån fra 3,00% p.t. av lånebeløpet
Lånerente fra 8,00% til 16,00% p.a
Innfrielse av lån iht. nedbetalingsplan NOK 0,-
Endringsgebyr dersom Låntaker søker om endringer i låneavtalen. NOK 15 000,- per avstemming

*Ved etablering av lån vil pris for avtaleinngåelse strykes. Laveste etableringsgebyr er kr 35.000,-


Administrering av brudd på låneavtalen

Kategori Priser
Forsinkelsesrente Lånerente + 5 % p.a.
Utelatt betaling av terminrenter første bankdag etter oppgitt Betalingsdag NOK 2 500,-
Utelatt betaling av hovedstol første bankdag etter oppgitt Betalingsdag NOK 10 000,-
Utelatt betaling av terminbeløp for hver dag etter første bankdag etter oppgitt Betalingsdag NOK 500,- per dag forsinket
Mislighold av låneavtale NOK 50 000,-

Alle nevnte gebyrer m.m. tilfaller i sin helhet Folkeinvest Formidling AS, med unntak av lånerente og forsinkelsesrente.


Bedrifter som gjennomfører vellykkede tegningsrunder påtar seg et etableringsgebyr basert på lånebeløpet, som trekkes ved utbetaling av lånet. Lånerenten er fast gjennom hele lånets løpetid, og fastsettes av Folkeinvest Formidling AS. Lånerenten avhenger av låntakerens forhold og låneforholdet, og avtales på forhånd ved aksept av tilbudet og avtaleinngåelse. Dersom bedriften ikke betaler trenter og avdrag til rett tid, vil det påløpe forsinkelsesrenter, samt eventuelle andre kostnader knyttet til oppfølging og inkasso.

Det digitale meglerhuset Folkeinvest har plassert over 1 MRD NOK i egenkapital.


Har ditt selskap behov for risikokapital og flere investorer? Eller er du interessert i investeringer i startups, scaleups eller hjørnesteinsbedrifter?


Les mer om mulighetene