1. Om personvernerklæringen

Personvernerklæringen handler om hvordan Folkeinvest Formidling AS samler inn og bruker informasjon om deg som bruker av våre digitale tjenester (nettsteder, sider på sosiale medier, e-post og sms) og våre regulerte finansielle tjenester. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre tjenester og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Folkeinvest Formidling ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, stille spørsmål i lånetilbud osv. Behandlingsgrunnlaget for dette er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

For bruk av Folkeinvest Formidling sine tjenester på innloggede sider, inkludert bestilling og administrering av Folkeinvest Formidling sine regulerte finansielle tjenester, vil ytterligere opplysninger samles inn. Behandlingsgrunnlaget for dette er hjemlet i regulatoriske krav, samtykke fra den enkelte og Folkeinvest Formidling sitt behov for å kunne levere våre tjenester.


2. Om behandlingsansvarlig

Folkeinvest Formidling AS er et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 913 978 617. Vi er et heleid datterselskap av det digitale meglerhuset Folkeinvest AS. Vår adresse er Prinsens gate 5, 0152 Oslo. Besøk vår nettside på www.folkeinvestformidling.no, og kontakt oss via e-post på hei@folkeinvestformidling.no eller post@folkeinvest.no. For personvernrelaterte henvendelser, vennligst kontakt Folkeinvests personvernombud på personvern@folkeinvest.no.


3. Hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger

Folkeinvest Formidling vil samle inn ulike opplysninger om deg, avhengig av om du er kunde eller besøkende i våre digitale tjenester. Enkelte av disse opplysningene klassifiseres som personopplysninger og blir beskrevet her.

3.1 For å gjennomføre Folkeinvest Formidling sine operasjonelle tjenester

For at vi skal kunne levere våre tjenester til deg og oppfylle våre forpliktelser som avtalt i kundeforholdet med Folkeinvest Formidling vil vi samle inn følgende opplysninger om deg:

 • Din kontaktinformasjon
 • Dine kontonummer
 • Ditt personnummer
 • Dine avtaler med Folkeinvest Formidling
 • Dine investeringer via Folkeinvest Formidling
 • Transaksjoner mellom deg og vår klientkonto

Disse opplysningene vil bli slettet for dette formålet når ditt kundeforhold avsluttes og eventuelle avtaler med Folkeinvest Formidling er avsluttet.

Ved fullført Tegning i en Tegningsrunde kan din kontaktinformasjon, kontonummer, personnummer og de aktuelle avtaler og investeringer bli utlevert til finansieringskunden som du har tegnet lån i. Dersom det er oppnevnt en sikkerhetsagent i forbindelse med den aktuelle finansieringen kan disse opplysningene også bli utlevert til denne, slik at både Folkeinvest Formidling og sikkerhetsagenten kan oppfylle sine plikter og avtaler.

Ved mistanke om svindel eller svindelforsøk, enten av Folkeinvest Formidling eller våre kunder, vil vi registrere og oppbevare opplysninger om dette inntil 10 år etter at mistanken ble registrert. Disse opplysningene kan inkludere grunnlaget for mistanken og den mistenktes kontaktopplysninger.


3.2 For å oppfylle våre regulatoriske krav

Folkeinvest Formidling AS er regulert av Finanstilsynet. Folkeinvest Formidling AS har tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler. Følgelig er vi pålagt å registrere og oppbevare enkelte opplysninger om deg dersom du er kunde hos oss, enten det er som investor eller finansieringskunde. Behandlingsgrunnlaget er hjemlet i hvitvaskingsregelverket.

Dersom du kun er abonnent av vårt nyhetsbrev eller besøkende på våre nettsider eller app uten å etablere deg som kunde (investor/ finansieringskunde) er det ikke behov for å gi fra seg opplysningene.

3.2.1 Privatperson som investor

For privatpersoner som er registrert som investorer samler vi inn følgende opplysninger:

 • Din kontaktinformasjon
 • Dine kontonummer
 • Ditt personnummer
 • Ditt statsborgerskap og hvor du skattemessig er bosatt
 • Dine avtaler med Folkeinvest Formidling
 • Transaksjoner mellom deg og vår klientkonto
 • Ditt formål med kundeforholdet
 • Opprinnelsen til dine midler
 • Hva du forventer å investere årlig
 • Din PEP-status (Om du eller noen i din nærmeste familie eller omkrets kan regnes som politisk eksponerte personer)

Vi kan også hente inn informasjon din PEP-status fra informasjonstjenester som bruker informasjon fra offentlige registre.

Dersom du har gjennomført investeringer via Folkeinvest Formidling vil vi utveksle ditt personnummer og dine kontonummer med Konto- og adresseregisteret, en tjeneste levert av Nets gjennom SpareBank 1 SR-Bank. Dette gjør vi for å verifisere eierskap av bankkonto, som et av våre tiltak mot hvitvasking.

3.2.2 Privatperson som representant for selskap

For privatpersoner som er opptrer som representant for selskap som registrerer seg som enten investor eller finansieringskunde samler vi inn følgende personopplysninger:

 • Din kontaktinformasjon
 • Ditt personnummer
 • Ditt statsborgerskap og hvor du skattemessig er bosatt
 • Din relasjon til selskapet du representerer
 • Din PEP-status (Om du eller noen i din nærmeste familie eller omkrets kan regnes som politisk eksponerte personer)
 • Dine avtaler med Folkeinvest Formidling
 • Fullmakt fra signaturretthaver, dersom representanten ikke selv har signaturrett alene
 • Kopi av signaturretthaver sin legitimasjon
 • Kredittvurdering fra eksternt kredittopplysningsforetak som kan inneholde oppgitt inntekt, formue, gjeld, betalt skatt og eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi kan også hente informasjon om din PEP-status fra informasjonstjenester som baserer seg på informasjon fra offentlige registre.

3.2.3 Andre privatperson tilknyttet selskap som søker finansiering (reelle rettighetshavere, personer med signaturrett og medlemmer av styret og ledelsen)

Dersom du som privatperson er reell rettighetshaver, har signaturrett eller medlem av styret eller ledelsen i et selskap som søker å bli finansieringskunde hos oss, vil vi registrere følgende informasjon om deg:

 • Din kontaktinformasjon
 • Ditt personnummer
 • Hvilket selskap du er reell rettighetshaver i
 • Ditt statsborgerskap og hvor du skattemessig er bosatt
 • Din PEP-status (Om du eller noen i din nærmeste familie eller omkrets kan regnes som politisk eksponerte personer)
 • Kredittvurdering fra eksternt kredittopplysningsforetak som kan inneholde oppgitt inntekt, formue, gjeld, betalt skatt og eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi kan innhente denne informasjonen både direkte fra selskapet som er vår kunde og fra informasjonstjenester som benytter data fra offentlige registre. Det er ikke sikkert at du vil bli spurt eller informert om vår innsamling av dine opplysninger.

3.3 Kommentarer og spørsmål på finansieringskampanjer

Som innlogget kunde på våre nettsider er det mulig å legge inn kommentarer og spørsmål på finansieringskampanjer. Disse må først godkjennes av Folkeinvest Formidling eller finansieringskunden før de kan publiseres. For å vise kommentarens avsender vil ditt fornavn og eventuelle mellomnavn vises sammen med ditt registrerte poststed til både Folkeinvest Formidling og finansieringskunden når godkjenning vurderes, og for alle som besøker nettsiden dersom kommentaren blir publisert. Når du legger inn ditt spørsmål samtykker du til at denne informasjonen kan registreres og publiseres.

3.4 Kommentarer på artikler eller blogger

Når det er mulig for brukerne å gi kommentarer på artikler eller blogger, vil man bli bedt om å oppgi navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse kan bli publisert sammen med kommentaren og lagret av Folkeinvest Formidling for å ivareta vårt redaktøransvare

3.5 Kundeservice

Vi tilbyr våre kunder veiledning via flere kanaler: Epost, Facebook Messenger og chatbots på våre nettsider. I forbindelse med henvendelser mellom kunde og Folkeinvest Formidling kan vi spørre om kundes kontaktinformasjon – dette vil eksempelvis være navn, epostadresse og telefonnummer. Vi kan også spørre om andre opplysninger som trengs for å gi kunden den veiledningen vedkommende ønsker og har behov for. Disse opplysningene bruker vi kun i forbindelse med den dialogen vi har med kunden. Opplysningene oppbevares gjennom hele livsløpet til kundeforholdet og eventuelle låneavtaler, eventuelt i tre år etter siste kontakt.

I våre eposter til deg kan vi bruke analyse-verktøy som måler når eposten er åpnet og om du klikker på lenker i eposten. Dette gjør vi for å lære og bli bedre i vår kommunikasjon.

3.6 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi ønsker å tilby våre brukere den best mulige opplevelsen i våre digitale tjenester. Derfor bruker vi informasjonskapsler (såkalt cookies) for å forbedre brukeropplevelsen i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin når du besøker våre nettsider.

Når du besøker vår nettside kan du velge å gi ditt samtykke til at det settes informasjonskapsler i din nettleser, med mindre du allerede har reservert deg mot dette. Du kan når som helst velge å slette allerede nedlastede informasjonskapsler. Du kan også reservere deg mot bruk av informasjonskapsler i de fleste nettlesernes innstillinger.

Ved å bruke våre nettsider og laste inn våre informasjonskapsler, samtykker du til vår bruk av innhentet data. Nedenfor beskriver vi hvilke opplysninger visamler inn, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene.

3.6.1 Side- og tjenestefunksjonalitet

Vi bruker informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse.

Vi kan også lagre informasjon om hvilke søkeord våre brukere benytter på våre digitale tjenester. Bruksmønsteret for søk lagres og behandles anonymt i aggregert form for å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

Utsteder av informasjonskapselen Deres personvernerklæring
Piwik Pro Personvernerklæring
Cookie Information Personvernerklæring
Intercom Personvernerklæring

3.6.2 For å forbedre brukeropplevelsen i våre digitale tjenester

Som en del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøy som samler inn brukerens informasjonskapsler utstedt av betrodde tredjeparter. Disse tredjepartene er Matomo, Hotjar og Segment.

Analyseverktøyene benytter tredjeparters informasjonskapsler som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers interaksjoner med våre digitale tjenester. Eksempler på hva informasjonen gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, tidspunkt for besøket, om brukerne besøker nettsidene gjentatte ganger, brukerens geografiske lokasjon (ned til fylkesnivå), hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Til dette formålet bruker vi Matomo, Hotjar og Segment.

Med Matomo bruker vi denne informasjonen for å analysere din og andres nettadferd. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Folkeinvest Formidling bruker Matomo sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Matomo. Dermed kan ikke IP-adressen som lagres hos Matomo brukes til å identifisere den enkelte brukeren. For mer informasjon om Matomo sin bruk av informasjonskapsler, besøk Matomo sin offisielle side.

I tillegg til Matomo bruker vi Hotjar og Segment. Hotjar gjør opptak av brukersesjoner for å lage varmekart over bruksmønstre. Dine bevegelser med musepeker og klikk registreres, slik at vi kan analysere hvordan våre nettsider brukes. Alt som lagres er anonymt. Segment hjelper Folkeinvest Formidling med å samle informasjon om deg som kunde eller nettsidebruker.

Utsteder av informasjonskapselen Deres personvernerklæring
Matomo Personvernerklæring
Hotjar Personvernerklæring
Segment Personvernerklæring
Piwik Pro Personvernerklæring
Cookie Information Personvernerklæring
Intercom Personvernerklæring

3.6.3 Relevant markedsføring i annonsenettverk

Vi bruker informasjonskapsler utstedt av betrodde tredjeparter til å kunne gi deg relevant markedsføring.

For å kunne gi deg som mottager av nyhetsbrev målrettet informasjon bruker vi informasjonskapsler fra Intercom til å bli bedre kjent med hvordan du bruker våre digitale tjenester: Din geografiske lokasjon på fylkesnivå, hvilke deler av våre nettsider eller app som du har besøkt, når du besøkte disse, hvilke knapper du trykket på og hvilke finansieringskampanjer du har investert i. Folkeinvest Formidling bruker denne informasjonen både til å analysere effekten av hvert enkelt nyhetsbrev og for å tilpasse budskapet til hver enkelt bruker, slik at du som mottager opplever vår markedsføring som mest mulig relevant for deg. I neste kapittel beskriver vi våre nyhetsbrev og målrettede markedsføring.

Vi gjør også markedsføring i annonsenettverk, for eksempel gjennom Google, Facebook og LinkedIn, for å vise våre annonsekampanjer på relevante nettsider. For å gjøre dette bruker vi informasjonskapsler eller pixel utstedt av disse, slik at de kan vise våre annonser i sine tjenester til bestemte målgrupper, for eksempel personer som har besøkt Folkeinvestformidling.no. Informasjonen disse informasjonskapslene samler om deg kan være hva slags enhet du bruker (nettbrett, type smarttelefon, type laptop etc.) og nettleser.

For markedsføring utenfor epost bruker vi følgende leverandører og deres informasjonskapsler på våre nettsider:

Utsteder av informasjonskapselen Deres personvernerklæring
LinkedIn Personvernerklæring
Loom, Inc. Personvernerklæring
Hotjar Personvernerklæring
Facebook Personvernerklæring
Google Marketing Platform Personvernerklæring

3.7 Nyhetsbrev og målrettet markedsføring

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev og målrettet markedsføring fra Folkeinvest Formidling for alle som ønsker å motta slik informasjon. Dersom du velger dette gir du samtidig ditt samtykke til at vi kan bruke epostadressen din til å sende deg markedsføring. For at vi skal sende e-post til riktig person må vi registrere ditt navn og epostadresse. Intercom er databehandler av nyhetsbrevet på vegne av Folkeinvest Formidling ved at de håndterer de påmeldte mottagernes epostadresser og distribuerer nyhetsbrev ut til disse. Gjennom Intercom registreres også om du som registrert mottager har åpnet eposten, når du gjorde dette, om du har trykket på epostens linker og om du har brukt epostens funksjon for avregistrering for nyhetsbrev. Alle disse opplysningene slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også dersom vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Hvis du både abonnerer på våre nyhetsbrev og har godtatt vår bruk av informasjonskapsler vil vi også samle inn informasjon om hvordan du bruker våre digitale tjenester ved hjelp av Intercom, som beskrevet i forrige kapittel om informasjonskapsler. Folkeinvest Formidling bruker denne informasjonen både til å analysere effekten av hvert enkelt nyhetsbrev og for å tilpasse budskapet til hver enkelt bruker, slik at du som mottager opplever vår markedsføring som mest mulig relevant for deg. Vi registrerer ikke dine investeringsbeløp for markedsføringsformål.

3.8 Sensitive personopplysninger

Folkeinvest Formidling samler ikke inn noen form for sensitive personopplysninger om deg, verken direkte fra deg eller fra tredjeparter. Vi ber deg som bruker eller kunde av Folkeinvest Formidling tjenester om å unngå å oppgi noen form for sensitive personopplysninger i din kommunikasjon med oss.

4. Endringer i dine personopplysninger

Dersom du oppdager eller mistenker at vi har uriktige eller mangelfulle personopplysninger om deg har du krav på innsyn, sletting og retting av disse, så langt det ikke er i konflikt med våre lovkrav. Dette gjelder også dersom det som er korrekte opplysningene har endret seg etter at vi registrerte dem. Slike endringer kan du melde til Folkeinvest Formidling på hei@folkeinvestformidling.no så skal vi endre opplysningene dine.

5. Hvordan vi deler personopplysninger med andre

Vi verken selger, leier ut eller deler dine personopplysninger med andre, utover det vi mener er nødvendig for å levere våre tjenester og som beskrives i denne personvernerklæringen. I de tilfeller vi utleverer personopplysninger med andre vil vi inngå avtale med disse som blant annet definerer hvilke opplysninger det skal gjelde og hvordan de skal behandles.

Folkeinvest Formidling vil utlevere opplysninger når dette er pålagt ved lov.

6 Dine rettigheter

Som bruker av Folkeinvest Formidling digitale tjenester har du krav på å:

 • få innsyn i dine registrerte opplysninger hos Folkeinvest Formidling,
 • korrigere dine registrerte opplysninger hos Folkeinvest Formidling,
 • overføre dine registrerte opplysninger hos Folkeinvest Formidling,
 • slette dine registrerte opplysninger hos Folkeinvest Formidling,
 • få innsyn i hvordan vi prosesserer dine opplysninger og sette begrensninger for dette,
 • trekke tilbake dine samtykker,

så lenge dette ikke er i konflikt med de regulatoriske pliktene Folkeinvest Formidling er pålagt. Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettighetene kan du kontakte oss via hei@folkeinvestformidling.no

7 Sikkerhet

Folkeinvest Formidling vil til enhver tid følge beste praksis for å sikre dine personopplysninger. Disse dataene vil kun bli lagret i systemer som trenger dem, i samsvar med godkjenninger du har gitt for bruk av data. Dette vil i hovedsak være Folkeinvest Formidling sitt kjernesystem, som driftes på Amazon Web Service sin løsning i Irland. Amazon er en av de mest profesjonelle leverandørene av sikker drift og brukes av store deler av både norsk og internasjonale selskaper. Vi følger nøye opp deres anbefalinger for sikker behandling av persondata, herunder kryptering, passordbeskyttelse, brannmur osv. for alle plattformer der vi håndterer personopplysninger.

8 Bruk av leverandører

Folkeinvest Formidling bruker kun leverandører som vi har tillit til. Alle leverandører som behandler personopplysninger på oppdrag fra Folkeinvest Formidling regnes som databehandlere og vi har derfor inngått databehandleravtale (DPA/Data Protection Addendum) med disse. For de leverandørene som behandler disse personopplysningene utenfor EU/EØS har vi i tillegg inngått avtaler med disse, med det formål om å sikre at personopplysningene håndteres i samsvar med EUs bestemmelser om dette.


9 Endringer i personvernerklæringen

For å sikre at vår personvernerklæring er oppdatert, vil vi jevnlig gjøre endringer og oppdateringer. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på Folkeinvestformidling.no, og ved større oppdateringer vil vi informere om dette.


10 Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å kontakte Folkeinvest Formidling kan du kontakte oss via personvern@folkeinvest.no. Her kommer du også i kontakt med Folkeinvest Formidling sitt personvernombud.


11 Din rett til å klage til myndigheter

Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten Datatilsynet. Deres nettside er www.datatilsynet.no og de kan kontaktes på følgende adresse:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Det digitale meglerhuset Folkeinvest har plassert over 1 MRD NOK i egenkapital.


Har ditt selskap behov for risikokapital og flere investorer? Eller er du interessert i investeringer i startups, scaleups eller hjørnesteinsbedrifter?


Les mer om mulighetene